درباره

دسته بندي ها

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • چرا برخی از مدیران تمایلی به استفاده از خدمات یک مشاوره بازاریابی ندارند؟
 • راهکارهایی برای مقابله با موانع اجرای استراتژی های بازاریابی
 • قیمت در بازار کار؛ بسته جبران خدمت
 • تجارت الکترونیک و قوانین مربوط به آن
 • یک مقاله درباره نقش مشاوره در کار و زندگی
 • قلـب تپنــده تبـلیغات پارتیــزان
 • نقش مدیریت دانش در شرکت‌های مشاوره مدیریت با رویکرد تئوریک
 • بررسي رابطه مديريت زمان با فرسودگي شغلي موردمطالعه(كاركنان اداره امورمالياتي استان گيلان)
 • بازاریابی داخلی پیشگام در بازاریابی خدماتی با رویکرد مدیریت سرمایه های اجتماعی
 • نظریه کلی در ارتباط با بازاریابی تجاری – بازرگانی: نظریه R-A ( آلدرسون) چهارچوب ISBM و ساختار تئوریک
 • نظریه کلی در ارتباط با بازاریابی تجاری – بازرگانی: نظریه R-A ( آلدرسون) چهارچوب ISBM و ساختار تئوریک
 • معرفی بازاریابی بیمارستان و مراکز خدمات درمانی و کاربرد آن
 • کاربرد هوش هیجانی در بازاریابی
 • بازاریابی در بنادر(مطالعه موردی حمل و نقل کانتینری)
 • اهمیت مدیریت دانش در بازاریابی
 • بازاریابی سیاسی، چارچوب مفهومی
 • بازاریابی اجتماعی، حوزه ای نوین در مقوله بازاریابی
 • ساختار سازمانی و توانایی های بازاریابی ویژه
 • بازاریابی تعاونی
 • برنامه ریزی در مدیریت بازاریابی پارکهای علم وفناوری
 • آرشيو

  خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 1
  بازدید امروز : 19
  بازدید دیروز : 6
  بازدید هفته گذشته : 24
  بازدید ماه گذشته : 46
  بازدید سال گذشته : 4834
  کل بازدید : 26683

  چکیده : 
  این مقاله بر روی بازار یابی تجاری برای توسعه بحث هایی تمرکز دارد که هانت (2010) از طریق نظریه R-A مطرح کرده است که اساس بازاریابی کلی است. این مقاله از طریق نشان دادن فرایند های بازاریابی در نظریه آلدرسون در نظریه R-Aبحث هایی را گسترش داده است که به طور واضح به بیان بازاریابی B2B و B2C می پردازد که در چهار چوبISBM فرایند های رقابتی در بازار های تجاری فرض شده است که یک رقابت واقعی را از طریق تئوری توصیف می کند که نه تنها دارای بیشمار نقاط مشترک با تئوریIMP می باشد بلکه تئوریR-A به وسیله مفهوم خود (( منابع مرتبط )) یک اساس و پایه را برای گونه های کلیدی ساختار تئوریک ایجاد می کند که نسبت به اهمیت روابط بین آنها متعهد است . بنابراین این مقاله به این نتیجه میرسد که تئوری R-A یک نظریه کلی در زمینه بازاریابی B2Bو B2C می باشد . 
  واژگان کلیدی :
  مقدمه : 
  دیدگاه استاندارد در زمینه بازاریابی این است که این تئوری ها به طور نظام مند، دسته ای از بیانیه های مرتبط بهم و شامل کلیاتی قانونمند هستندکه به صورت تجربی قابل آزمودن هستند(هانت 1976). اما چگونه تئوری های کلی با انواع معمول آن متفاوت هستند ؟ چه عاملی باعث می شود که این نظریه ها کلی و عمومی شوند؟ 
  دیدگاه استاندارد دیگری در بازاریابی این است که چهار راه وجود دارد که یک نظریه را نسبت به سایر نظریه ها کلی تر و عمومی تر می کند: 
  1- نظریه های کلی، پدیده های بیشتری را توضیح و پیش بینی می کنند 
  2- نظریه های کلی مفاهیم بیشتری را به طور نظام مند با یکدیگر ادغام می کنند 
  3- به طور کلی شامل نظریه های هستند که کمتر کلیت دارند 
  4- دارای سطح بالای از انتزاع هستند (هانت 1983). در سال 1957 و 1965 آلدرسون نظریه بازار یابی و فرایند های آن را کاربردی کرد و آن را در فواصل سال های 1950 تا 1960 توسعه داد که بسیار به نظریه کلی نزدیک شد. در سال 1990 هانت و مورگان نظریه( R-A)( منبع- فایده) در رقابت را توسعه دادند و در سال 2010 هانت ادعا داشت که نظریهR-A نسبت به تئوری بازاریابی کلی مطرح شده است. 
  هانت (2010) در زمینه نظریه R-A به ایجاد سه مبحث پرداخت که آن را با نظریه کلی در بازاریابی مرتبط می کرد: نخست ، چون بازاریابی در حیطه رقابت اتفاق می افتد یک تئوری کلی از بازاریابی بایستی در تئوری رقابت دخیل باشد. بر این اساس چون نظریهR-A یک تئوری کلی از رقابت می باشد ، می تواند یک اساس مناسب برای کار در زمینه تئوری کلی در بازاریابی باشد. دوم تئوری R-A نسبت به تئوری کلی بازاریابی یک اساس مهم را برای راهبرد بازاریابی ایجاد می کند(راهبرد های مانند بازاریابی مجزا- بازاریابیمرتبط و متوازن). سوم نزدیک ترین تئوری، برای بازاریابی امروزی به بازار کلی همان تئوری عملی آلدرسون در رفتار بازاریابی است. بنابراین تئوری R-A در زمینه کلی می باشد ودر زمینه بازاریابی مطرح شده است زیرا باعث انطباق و گسترش مفاهیم اصلی و کلی تئوری آلدرسون و ادغام آن با چهارچوب های وسیع تر تئوریکی می شود.

  نوشته شده در شنبه 8 آذر 1393 ساعت 13:13 توسط : سارا | دسته : | 131 بازدید
 • []

 • چکیده : 
  این مقاله بر روی بازار یابی تجاری برای توسعه بحث هایی تمرکز دارد که هانت (2010) از طریق نظریه R-A مطرح کرده است که اساس بازاریابی کلی است. این مقاله از طریق نشان دادن فرایند های بازاریابی در نظریه آلدرسون در نظریه R-Aبحث هایی را گسترش داده است که به طور واضح به بیان بازاریابی B2B و B2C می پردازد که در چهار چوبISBM فرایند های رقابتی در بازار های تجاری فرض شده است که یک رقابت واقعی را از طریق تئوری توصیف می کند که نه تنها دارای بیشمار نقاط مشترک با تئوریIMP می باشد بلکه تئوریR-A به وسیله مفهوم خود (( منابع مرتبط )) یک اساس و پایه را برای گونه های کلیدی ساختار تئوریک ایجاد می کند که نسبت به اهمیت روابط بین آنها متعهد است . بنابراین این مقاله به این نتیجه میرسد که تئوری R-A یک نظریه کلی در زمینه بازاریابی B2Bو B2C می باشد . 
  مقدمه : 
  دیدگاه استاندارد در زمینه بازاریابی این است که این تئوری ها به طور نظام مند، دسته ای از بیانیه های مرتبط بهم و شامل کلیاتی قانونمند هستندکه به صورت تجربی قابل آزمودن هستند(هانت 1976). اما چگونه تئوری های کلی با انواع معمول آن متفاوت هستند ؟ چه عاملی باعث می شود که این نظریه ها کلی و عمومی شوند؟ 
  دیدگاه استاندارد دیگری در بازاریابی این است که چهار راه وجود دارد که یک نظریه را نسبت به سایر نظریه ها کلی تر و عمومی تر می کند: 
  1- نظریه های کلی، پدیده های بیشتری را توضیح و پیش بینی می کنند 
  2- نظریه های کلی مفاهیم بیشتری را به طور نظام مند با یکدیگر ادغام می کنند 
  3- به طور کلی شامل نظریه های هستند که کمتر کلیت دارند 
  4- دارای سطح بالای از انتزاع هستند (هانت 1983). در سال 1957 و 1965 آلدرسون نظریه بازار یابی و فرایند های آن را کاربردی کرد و آن را در فواصل سال های 1950 تا 1960 توسعه داد که بسیار به نظریه کلی نزدیک شد. در سال 1990 هانت و مورگان نظریه( R-A)( منبع- فایده) در رقابت را توسعه دادند و در سال 2010 هانت ادعا داشت که نظریهR-A نسبت به تئوری بازاریابی کلی مطرح شده است. 
  هانت (2010) در زمینه نظریه R-A به ایجاد سه مبحث پرداخت که آن را با نظریه کلی در بازاریابی مرتبط می کرد: نخست ، چون بازاریابی در حیطه رقابت اتفاق می افتد یک تئوری کلی از بازاریابی بایستی در تئوری رقابت دخیل باشد. بر این اساس چون نظریهR-A یک تئوری کلی از رقابت می باشد ، می تواند یک اساس مناسب برای کار در زمینه تئوری کلی در بازاریابی باشد. دوم تئوری R-A نسبت به تئوری کلی بازاریابی یک اساس مهم را برای راهبرد بازاریابی ایجاد می کند(راهبرد های مانند بازاریابی مجزا- بازاریابیمرتبط و متوازن). سوم نزدیک ترین تئوری، برای بازاریابی امروزی به بازار کلی همان تئوری عملی آلدرسون در رفتار بازاریابی است. بنابراین تئوری R-A در زمینه کلی می باشد ودر زمینه بازاریابی مطرح شده است زیرا باعث انطباق و گسترش مفاهیم اصلی و کلی تئوری آلدرسون و ادغام آن با چهارچوب های وسیع تر تئوریکی می شود.

  نوشته شده در شنبه 8 آذر 1393 ساعت 13:13 توسط : سارا | دسته : | 92 بازدید
 • []

 • برخي از مديران ، گذشته از اينكه آيا مفهوم مشاوره يازاريابي را بدرستي مي دانند يا نه ، بعلت برخي از تصورهاي نادرست ، اصولاً تمايل به استفاده از خدات يك مشاور بازاريابي ندارند . برخي از اين پندارهاي نادرست عبارتند از : 
  احساس غرور : ما كار خود را بلد هستيم و نيازي به مشاور بازاريابي نداريم . 
  پاسخ : اولاً بعيد است كه آنها در حد يك مشاور بازاريابي داراي تحصيلات تخصصي در اين زمينه باشند و حداكثر اين است كه بتوان گفت در اين زمينه فردی با تجربه هستند ولي در دنياي پر تحول امروز مسلماً تجربه به تنهائي كافي نيست . 
  ثانياً‌ بفرض هم كه ایشان داراي تخصص كافي در اين زمينه باشند ولي حقيقت اين است كه این افراد از کارکنان شركت خود بوده و از درون شرکت به مسائل و مشکلات شرکت می نگرند ، درگير تعصبات و نزديك بيني هاي ناشي از اجرا هستند و لذا نمي توانند به اندازه يك مشاور بازاريابي كه فردي بي طرف و بيرون از شركت است واقع بين باشند . 
  ثالثاً بفرض هم كه بهمان اندازه واقع بين بوده و ريشه مشكلات را درست تشخيص داده باشند ولي تشخيص مشكل يك مطلب است و يافتن راه حل مناسب مطلب ديگر و براي يافتن راه حل درست بايد فرصت كافي براي تحقيق و تحليل داشت كه آنها بعنوان يك مدير اجرائي با توجه به گرفتاري ها و کمبود وقت ، معمولاً فرصت چنين كاري را ندارند . 
  رابعاً حتي اگر هم فرض كنيم آنها راه حل مناسب را يافته اند ولي اجراي درست راه حل معمولاً يكفرايند كند و وقت گير است ومدیران شرکت ها چون درگیر مسائل روزمره هستند غالباً در این موارد نمی توانند موفق باشند . 
  احساس بي نيازي : اوضاع ما خوب است و فعلاً نيازي به مشاور بازاريابي نداريم . 
  پاسخ : اولاً همه کسانیكه الآن دچار مسأله هستند هم زماني مانند این مدیران اوضاع خوبي داشتند ولی تدريجاً اوضاع آنها رو به بدي گذاشت بدون اينكه خود متوجه شوند و اینها هم از اين قاعده مستثنا نيستند . 
  ثانياً به موفقيت رسيدن مهم است ولي در موفقيت ماندن مهم تر است و شركت هاي عاقل آنهائي هستند كه درست در زمانيكه اوضاعشان خوب است بفكر حفظ همين اوضاع مي افتند و بسراغ مشاور مي روند . 
  ثالثاً وقتي اوضاع شركتي بد شد و به بحران افتاد مشاور بازاريابي هرچند هم كه ماهر و حرفه اي باشد مانند آتشنشاني است كه پس از شعله ور شدن آتش خبردار مي شود و بهر حال خسارت ايجاد شده است . 
  احساس بي اعتمادي : مشاوران فقط حرف مي زنند و مرد عمل نيستند . 
  پاسخ : اولاً مشاوران ، به اقتضای کارشان ، فقط مي توانند حرف بزنند و توصيه كنند ولي مديران اجرائي نيستند و اجرا بر عهده شماست ، درست مانند پزشك ماهري كه فقط مي تواند نسخه پيچيده و بشما توصيه كند ولي اجرا ، رعايت توصيه ها و پرهيز بر عهده مدیران وکارشناسان شرکت است . 
  ثانياً مشاوران در بخش اجرا هم مي توانند به شما كمك كنند و اتفاقاً نقش آنها در این مرحله ، بعلت پیچیدگی های کار اجرا ، برای شما مهمتر است .آنها می توانند پابپای شما در مراحل اجرا با شما همراهي كرده و از طریق ارائه توصیه های کارشناسی ، شما را در اجرا یاری کنند ولي در اين مورد هم همچنان اجرا با شماست . 
  ثالثاً مشاوران بعنوان افرادی که بیرون از سازمان هستند می توانند زمینه ایجاد تحول را در شرکت ها فراهم کنند و بعنوان یک جرقه برای ایجاد یک تحول انفجاری عمل کنند کاری که مدیران خود شرکت بعلت درون شرکت بودن نمی توانند انجام دهند هرچند بخواهند . 
  احساس بی کفایتی : مشاوران فقط تئوری تحویل ما می دهند و راه کارهای اجرائی نمی توانند بدهند . تئوری ها را خودمان هم می توانیم در کتاب ها بخوانیم . 
  پاسخ : این ایراد بیشتر به این علت است که در سال های اخیر تعداد زیادی افراد تحصیل کرده در زمینه بازاریابی بدون داشتن تجربه اجرائی کافی وارد کار مشاوره شده و این بد بینی رادر مدیران اجرا نموده اند . چنانکه قبلاً در تعریف مشاور گفتیم داشتن سابقه اجرائی طولانی و مرتبط برای مشاور بازاریابی امری ضروری است و مدیران شرکت ها در هنگام انتخاب مشاور بازاریابی خود باید به این نکته توجه کنند . برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد می توانید به بخش توصیه هائی در مورد روش انتخاب یک مشاور بازاریابی مراجعه کنید . 
  احساس هزینه : مشاوران بازاریابی دستمزد زیادی می خواهند و ما پول این نوع کارها را نداریم . 
  پاسخ : هر چند ممکن است دستمزد یک مشاور بازاریابی خوب بنظر بعضی ها زیاد باشد ولی حقیقت این است که این دستمزد در مقایسه با پول هائی که شرکت ها بخاطر نداشتن مشاور بازاریابی بهدر می دهند یا در مقایسه با درآمدی با داشتن یک مشاور بازاریابی کسب می کنند واقعاً ناچیز است . در واقع استخدام یک مشاور بازاریابی صاحب صلاحیت ، هزینه کردن نیست بلکه نوعی سرمایه گذاری است برای کسب درآمدهای آینده .

  نوشته شده در چهارشنبه 19 آذر 1393 ساعت 14:57 توسط : سارا | دسته : | 110 بازدید
 • []


 • صفحه قبل 1 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  میکروتیک | فرش کاشان | آژانس هواپیمايی | طراحی بنر | اجاره منزل مبله | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | اجاره سوئيت در شيراز | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | ثبت برند | منزل مبله شیراز | ثبت شرکت | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات